Què oferim?

Som una agència especialitzada en traducció tècnica, científica, acadèmica, jurídica, financera i literària. Treballem amb com a mínim dos traductors per projecte per garantir-ne la qualitat editorial.

La nostra xarxa d’experimentats intèrprets cobreix tota la península Ibèrica i treballen en diverses combinacions d’idiomes, així com en modalitats diferents: oferim serveis d’interpretació consecutiva, d’enllaç i simultània.

Col·laborem amb més de quaranta universitats i gairebé 200 grups de recerca. Oferim revisió gramatical i d’estil d’articles escrits per investigadors no nadius per tal que puguin ser publicats en revistes internacionals.

ENGLISHPANISH TRANSLATION & COMMUNICATION

Des de l’any 2010 treballem per facilitar la comunicació verbal i escrita entre la llengua anglesa i totes les llengües hispàniques, i viceversa: entre les llengües hispàniques i l’anglès.
Anglès CASTELLÀ Gallec eusquera català Asturià Aragonès valencià PORTUGUÈS Mirandès francès Alemany ITALIÀ Holandès grec polonès suec HONGARÈS Danès RUS búlgar ucraïnès Romanès serbi ÀRAB txec turc MANDARÍ Hindi Bengalí japonès coreà

Traducció tècnica

El cap de projecte que s’assigna a cada traducció té qualificacions afegides a la de traductor, i com a mínim, cinc anys d’experiència vinculada en un camp industrial-tècnic rellevant. La revisió, que la porta a terme un segon traductor, s’utilitza per detectar possibles errors i per comprovar que els termes tècnics són correctes, segon filtre imprescindible per a aquest tipus de projectes.

Traducció jurídica

Tenim un departament dedicat al 100% a aquest tipus de traduccions, encapçalat per un dels especialistes legals i financers més reconeguts del país. És una garantia que saben valorar els despatxos d’advocats i les notaries que formen part de la nostra important cartera de clients. En aquest cas també fonamental la revisió a càrrec d’un altre traductor.

Traducció científica

Col·laborem amb més de quaranta universitats i prop de 200 grups de recerca en la traducció d’estudis i d’articles acadèmics abans que siguin publicats en revistes de renom internacional. El traductor principal sempre és especialista en la matèria científica tractada a l’article que té anys d’experiència en l’àmbit de la traducció. Revisió a càrrec d’un segon traductor.

Traducció jurada

Per presentar documents i certificats davant d’organismes públics espanyols o estrangers, a vegades cal tenir una traducció oficial, feta per un traductor jurat amb el segell oficial del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, en el cas d’Espanya, o per una autoritat equivalent en el país o la regió de la llengua de partida o d’arribada. La nostra empresa també ofereix aquest servei.

Traducció literària

Traduir textos literaris és una activitat tan exigent com la d’escriure en la llengua original de cada creació. Per aquesta raó només treballem amb traductors que tinguin, en el seu currículum, un nombre mínim de llibres publicats, ja siguin traduccions o creacions originals. Per a aquest tipus de projectes de traducció, també és imprescindible treballar amb un filtre i control mínim de dos revisors per garantir-ne la qualitat editorial.

Revisió acadèmica

Més de tres-cents autors han confiat en nosaltres fins ara. Per garantir la publicació de l’obra original als mitjans de comunicació estrangers cal una exhaustiva revisió gramatical i, molt especialment, estilística, que correspon a un revisor nadiu. Com que aquesta tasca pot ser més complexa que traduir, el traductor-revisor té una experiència mínima de deu anys.

Interpretació simultània

L’intèrpret tradueix en temps real el discurs de l’orador. L’audiència rep, gairebé al mateix temps, el missatge en la llengua de partida que en la d’arribada. Per a fer-ho possible, cal disposar d’equipaments tècnics específics (cabines, consoles d’interpretació, receptors, etc.) englishpanish també ofereix aquests equipaments.

Interpretació consecutiva

El discurs es divideix en parts i l’intèrpret se situa al costat de l’orador amb una llibreta, a la qual pren notes. L’intèrpret comença a parlar quan l’orador acaba cada fragment del seu discurs. Aquesta tècnica fa el procés d’interpretació més lent però, com no cal un equipament tècnic especial, resulta molt més econòmica que la simultània.

Interpretació xiuxiuejada

En situacions on l’audiència està integrada per un nombre reduït de persones, el nostre intèrpret se situa prop seu i, xiuxiuejant, fa una interpretació simultània que sintetitza el discurs de l’orador. Aquest tipus d’interpretació es fa servir sobretot quan la majoria de l’audiència parla l’idioma de partida però dues o tres persones, no. Aquest servir va dirigit a elles.

Interpretació mitjançant relé

Es fa servir quan no hi ha un intèrpret disponible que pugui treballar des de la llengua de partida a la llengua d’arribada, però sí que es disposa d’un intèrpret que pot enllaçar aquestes llengües a través d’un tercer idioma. Un dels intèrprets fa la conversió del discurs en la llengua de partida a una altra llengua i, tot seguit, un altre intèrpret transforma aquest missatge a la llengua d’arribada.

Interpretació d’enllaç

En una conversa on intervenen un grup reduït de persones, l’intèrpret transmet allò que diuen fent servir la mateixa tècnica que en la interpretació consecutiva o en la xiuxiuejada. No cal cap tipus d’equipament tècnic especial i, com passa amb la interpretació consecutiva, es poden prendre notes fent servir un quadern, una llibreta o una tablet.

Interpretació a la vista

L’intèrpret llegeix en veu alta un document escrit en la llengua de partida com si fos escrit en la d’arribada. En aquest cas tampoc no cal un equipament tècnic especial i, a més, a causa de la seva immediatesa, es fa servir amb freqüència en hospitals i centres de salut, així com en jutjats i altres organismes públics.

Últimes publicacions