Traducció literària

Traducció literària

La traducció de textos literaris pot ser un procés tan exigent, o de vegades fins i tot més, com la mateixa redacció de l’original. En aquest tipus de traduccions cal tenir molt present no únicament “el significat de les paraules”, que per si mateix pot presentar complexitats i ambigüitats més enllà del que pugui semblar a simple vista. També els matisos i múltiples recursos literaris que normalment caracteritzen aquesta classe d’escrits requereixen una gran minuciositat. No es poden deixar de banda les qüestions ortotipogràfiques, tampoc, ja que parlem de textos que, en la majoria dels casos, seran publicats.

Per traduir textos literaris, sigui quin sigui el seu gènere, a més de saber traduir cal saber escriure. Només hem de repassar la història per veure que molts grans escriptors van ser també traductors literaris: començant pel mateix Ciceró, dos mil anys enrere, i passant per Robert Graves, Boris Vian, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o els contemporanis Javier Marías y Murakami. Per aquesta raó a englishpanish només treballem amb traductors que tinguin  un mínim de llibres publicats, tant traduïts com originals.

A més, per a aquest tipus de traduccions és imprescindible treballar amb un filtre d’un mínim de dos revisors, la qual cosa permet garantir la qualitat editorial de la feina . Si quatre ulls veuen més que dos, amb sis ulls gairebé s’assoleix una precisió microscòpica.

Diuen que no s’ha de jutjar un llibre per la seva portada, i nosaltres ens esforcem perquè ningú el pugui jutjar per una mala traducció.

METODOLOGIA

englishpanish és una agència de traducció amb una xarxa de col·laboradors integrada per gairebé cent traductors i revisors que treballen des de diferents parts del món, que treballen amb múltiples combinacions lingüístiques i vénen d’àmbits de formació acadèmica diversos. Tenir una xarxa com aquesta, tan gran i tan diversa en llengües i camps de coneixement, és, sens dubte, el que ens diferencia d’altres proveïdors de serveis lingüístics. Al mateix temps que requereix un alt nivell de coordinació amb el client, el cap de projecte i els traductors i revisors que intervenen en el procés. El resultat són traduccions precises i amb el nivell de qualitat propi de l’àmbit editorial. Us convidem a conèixer com treballem.