Traducció

Traducció | Interpretació
englishpanish ofereix serveis de traducció en més de quaranta idiomes de tot el món, i tenim especialistes en traducció científica, literària, periodística, financera, legal i tècnica. Només treballem amb traductors titulats especialistes en àrees de coneixement diferents. Per tal de garantir la qualitat editorial de tots els treballs, la nostra tarifa bàsica inclou la traducció i la revisió gramatical i estilística que fan, com a mínim, dos traductors, la qual cosa minimitza el risc d’errors ortogràfics o terminològics. És un segon filtre indispensable per garantir un nivell de qualitat editorial. En aquest sentit és molt important que el client entengui les diferències pel que fa a la qualitat i el preu que es poden derivar de contractar un únic traductor o, al contrari, una agència que, com la nostra, ofereix traducció i revisió per part de com a mínim dos traductors. Quatre ulls veuen molt més que només dos…

TIPUS DE SERVEIS DE TRADUCCIÓ

Depenent de la temàtica o matèria pròpia de la documentació que s’hagi de traduir, englishpanish posarà a la vostra disposició l’equip de traductors/revisors més especialitzats per tal de garantir la millor qualitat i el lliurament de la feina en el termini acordat. Per sort, tenim un ampli equip de col·laboradors que treballen en diferents combinacions lingüístiques i tenen titulacions i qualificacions acadèmiques i professionals i experiència en el món de la traducció. Són prop de 100 professionals freelance que treballen de manera coordinada des de més de vint països amb els sis caps de projecte que tenim. Cadascun d’ells es dedica a les àrees temàtiques o matèries de treball especifiques d’acord amb la seva especialitat.

Traducció tècnica

El cap de projecte que s’assigna a cada traducció té qualificacions afegides a la de traductor, i com a mínim, cinc anys d’experiència vinculada en un camp industrial-tècnic rellevant. La revisió, que la porta a terme un segon traductor, s’utilitza per detectar possibles errors i per comprovar que els termes tècnics són correctes, segon filtre imprescindible per a aquest tipus de projectes.

Traducció jurídica

Los imperativos de la traducción jurídica
Tenim un departament dedicat al 100% a aquest tipus de traduccions, encapçalat per un dels especialistes legals i financers més reconeguts del país. És una garantia que saben valorar els despatxos d’advocats i les notaries que formen part de la nostra important cartera de clients. En aquest cas també fonamental la revisió a càrrec d’un altre traductor.

Traducció científica

Col·laborem amb més de quaranta universitats i prop de 200 grups de recerca en la traducció d’estudis i d’articles acadèmics abans que siguin publicats en revistes de renom internacional. El traductor principal sempre és especialista en la matèria científica tractada a l’article que té anys d’experiència en l’àmbit de la traducció. Revisió a càrrec d’un segon traductor.

Traducció jurada

Per presentar documents i certificats davant d’organismes públics espanyols o estrangers, a vegades cal tenir una traducció oficial, feta per un traductor jurat amb el segell oficial del Ministeri d'Afers Exteriors, en el cas d’Espanya, o per una autoritat equivalent en el país o la regió de la llengua de partida o d’arribada. La nostra empresa també ofereix aquest servei.

Traducció literària

Traduir textos literaris és una activitat tan exigent com la d’escriure en la llengua original de cada creació. Per aquesta raó només treballem amb traductors que tinguin, en el seu currículum, un nombre mínim de llibres publicats, ja siguin traduccions o creacions originals. Per a aquest tipus de projectes de traducció, també és imprescindible treballar amb un filtre i control mínim de dos revisors per garantir-ne la qualitat editorial.

Revisió acadèmica

Més de tres-cents autors han confiat en nosaltres fins ara. Per garantir la publicació de l’obra original als mitjans de comunicació estrangers cal una exhaustiva revisió gramatical i, molt especialment, estilística, que correspon a un revisor nadiu. Com que aquesta tasca pot ser més complexa que traduir, el traductor-revisor té una experiència mínima de deu anys.

METODOLOGIA

englishpanish és una agència de traducció amb una xarxa de col·laboradors integrada per gairebé cent traductors i revisors que treballen des de diferents parts del món, que treballen amb múltiples combinacions lingüístiques i vénen d’àmbits de formació acadèmica diversos. Tenir una xarxa com aquesta, tan gran i tan diversa en llengües i camps de coneixement, és, sens dubte, el que ens diferencia d’altres proveïdors de serveis lingüístics. Al mateix temps que requereix un alt nivell de coordinació amb el client, el cap de projecte i els traductors i revisors que intervenen en el procés. El resultat són traduccions precises i amb el nivell de qualitat propi de l’àmbit editorial. Us convidem a conèixer com treballem.