Traducció científica

Traducció científica

englishpanish col·labora amb més de 40 universitats i prop de 200 grups de recerca per traduir estudis i articles acadèmics i científics que es publiquen en revistes d’àmbit nacional, europeu i internacional.

Els nostres traductors són especialistes en les  diverses branques del coneixement científic i tècnic i han de tenir sempre un mínim d’anys d’experiència professional en aquest tipus de traduccions especialitzades, la qual cosa garanteix una correcta traducció, amb la precisió adequada en l’ús del vocabulari i els tecnicismes i la qualitat del text.

A més, un cop traduïts, els textos se sotmeten a un exhaustiu procés de revisió que inclou la gramàtica, la terminologia, l’ortotipografia i l’estil, i que durà a terme un segon traductor, de forma que la qualitat editorial dels documents traduïts quedi completament garantida.

METODOLOGIA

englishpanish és una agència de traducció amb una xarxa de col·laboradors integrada per gairebé cent traductors i revisors que treballen des de diferents parts del món, que treballen amb múltiples combinacions lingüístiques i vénen d’àmbits de formació acadèmica diversos. Tenir una xarxa com aquesta, tan gran i tan diversa en llengües i camps de coneixement, és, sens dubte, el que ens diferencia d’altres proveïdors de serveis lingüístics. Al mateix temps que requereix un alt nivell de coordinació amb el client, el cap de projecte i els traductors i revisors que intervenen en el procés. El resultat són traduccions precises i amb el nivell de qualitat propi de l’àmbit editorial. Us convidem a conèixer com treballem.