Traducció tècnica

Traducció tècnica

A englishpanish som conscients del nivell de complexitat i especialització que presenten aquest tipus de traduccions. Per fer una bona traducció tècnica no n’hi ha prou amb dominar l’idioma de destí sinó que és totalment imprescindible estar familiaritzat amb l’àmbit de coneixement de l’encàrrec i amb els conceptes i tecnicismes que presenta.

Per això, el cap de projecte que s’assigna a cada projecte té una qualificació addicional a la de  traducció, a més d’un  mínim de cinc anys d’experiència vinculada al camp tècnic i industrial de què es tracti.

A més, la qualitat de les nostres traduccions tècniques queda garantida per la revisió a càrrec d’un segon traductor, que s’encarregarà de detectar possibles errors i de comprovar l´ús correcte del termes tècnics. I tot això és per garantir la fidelitat, l’adequació i la precisió d’aquest tipus de projectes.

METODOLOGIA

englishpanish és una agència de traducció amb una xarxa de col·laboradors integrada per gairebé cent traductors i revisors que treballen des de diferents parts del món, que treballen amb múltiples combinacions lingüístiques i vénen d’àmbits de formació acadèmica diversos. Tenir una xarxa com aquesta, tan gran i tan diversa en llengües i camps de coneixement, és, sens dubte, el que ens diferencia d’altres proveïdors de serveis lingüístics. Al mateix temps que requereix un alt nivell de coordinació amb el client, el cap de projecte i els traductors i revisors que intervenen en el procés. El resultat són traduccions precises i amb el nivell de qualitat propi de l’àmbit editorial. Us convidem a conèixer com treballem.