Interpretació

Traducció | Interpretació
En reunions de negocis, viatges de treball, congressos i conferències, així com en converses telefòniques, poden ser necessaris serveis de traducció immediata i oral en diferents idiomes. En els últims deu anys hem construït una xarxa integrada per gairebé cent intèrprets de diverses nacionalitats i titulacions que garanteixen disponibilitat immediata en diferents combinacions lingüístiques i matèries. Tots aquests professionals tenen com a mínim cinc anys d’experiència en interpretació d’acompanyament, en congressos i reunions, tant simultània com consecutiva.

TIPUS DE SERVEIS D’INTERPRETACIÓ

El client que normalment es posa en contacte amb englishpanish per sol·licitar serveis d’interpretació moltes vegades ja coneix els diferents tipus de serveis d’interpretació que existeixen i quin és el més adequat pel que necessita. En cas contrari, estarem encantats d’il·lustrar-lo sobre els diferents tipus d’interpretació que existeixen perquè ho tingui tot clar a l’hora de decidir quin serà el que haurà de contractar per a l’esdeveniment o congrés que estigui organitzant, el viatge o la reunió de negocis que tingui planificats, o la conversa telefònica o sessió de videoconferència que vulgui fer. Tot i que són moltes les circumstàncies i particularitats que podem fer que s’hagi de modificar la metodologia d’interpretació, podem resumir en sis les diferents categories d’interpretació que es poden contractar a la nostra agència.

Interpretació simultània

L’intèrpret tradueix en temps real el discurs de l’orador. L’audiència rep, gairebé al mateix temps, el missatge en la llengua de partida que en la d’arribada. Per a fer-ho possible, cal disposar d’equipaments tècnics específics (cabines, consoles d’interpretació, receptors, etc.). Englishpanish també ofereix aquests equipaments.

Interpretació consecutiva

El discurs es divideix en parts i l’intèrpret se situa al costat de l’orador amb una llibreta, a la qual pren notes. L’intèrpret comença a parlar quan l’orador acaba cada fragment del seu discurs. Aquesta tècnica fa el procés d’interpretació més lent però, com no cal un equipament tècnic especial, resulta molt més econòmica que la simultània.

Interpretació xiuxiuejada

En situacions on l’audiència està integrada per un nombre reduït de persones, el nostre intèrpret se situa prop seu i, xiuxiuejant, fa una interpretació simultània que sintetitza el discurs de l’orador. Aquest tipus d’interpretació es fa servir sobretot quan la majoria de l’audiència parla l’idioma de partida però dues o tres persones, no. Aquest servir va dirigit a elles.

Interpretació d’enllaç

En una conversa on intervenen un grup reduït de persones, l’intèrpret transmet allò que diuen fent servir la mateixa tècnica que en la interpretació consecutiva o en la xiuxiuejada. No cal cap tipus d’equipament tècnic especial i, com passa amb la interpretació consecutiva, es poden prendre notes fent servir un quadern, una llibreta o una tablet.

Interpretació mitjançant relé

Es fa servir quan no hi ha un intèrpret disponible que pugui treballar des de la llengua de partida a la llengua d’arribada, però sí que es disposa d’un intèrpret que pot enllaçar aquestes llengües a través d’un tercer idioma. Un dels intèrprets fa la conversió del discurs en la llengua de partida a una altra llengua i, tot seguit, un altre intèrpret transforma aquest missatge a la llengua d’arribada.

Interpretació a la vista

L’intèrpret llegeix en veu alta un document escrit en la llengua de partida com si fos escrit en la d’arribada. En aquest cas tampoc no cal un equipament tècnic especial i, a més, a causa de la seva immediatesa, es fa servir amb freqüència en hospitals i centres de salut, així com en jutjats i altres organismes públics.

METODOLOGIA DE TREBALL

La contractació de serveis d’interpretació és un procés col·laboratiu on intervenen alhora el nostre client i englishpanish. La primera cosa que fem quan ens arriba una sol·licitud de servei d’interpretació, i abans d’enviar un pressupost, o diversos pressupostos alternatius (la qual cosa es fa de forma gratuïta i sense compromís), es plantegen una sèrie de preguntes sobre les característiques de l’esdeveniment i la seva matèria o objecte, així com les dades i el lloc on es desenvoluparà, per garantir que coneixem les necessitats concretes del client en relació amb el servei d’interpretació que necessita. Us convidem a conèixer com treballem.
D’aquesta manera, aconsellem al client sobre quines solucions són les més adequades en relació amb la qualitat del servei i el nivell de pressupost del qual disposa. D’aquesta manera podem informar el client si la millor opció és escollir serveis de traducció consecutiva o simultània (en aquest últim cas, també podem assessorar-lo sobre els equipaments tècnics necessaris), si caldrá un intèrpret o més d’un, quins materials illustratius s’hauran de facilitar anticipadament als intèrprets, etc.