Tradución técnica

Tradución técnica

En englishpanish somos conscientes do nivel de complexidade e especialización que presentan este tipo de traducións. Para levar a cabo unha boa tradución técnica, non é suficiente co manexo do idioma de chegada, senón que resulta totalmente imprescindíbel estar afeito ao manexo dos conceptos e tecnicismos que presenta o ámbito concreto do encargo.

Por iso, o xefe de proxecto asignado a cada proxecto terá unha cualificación adicional á de tradución, alén dun mínimo de cinco anos de experiencia vinculada ao campo técnico-industrial concreto do que se trate.

Ademais, a calidade das nosas traducións técnicas fica garantida coa revisión a cargo dun segundo tradutor, que se encargará de buscar posíbeis erros e de verificar o uso correcto e axeitado dos termos técnicos. Todo iso para asegurar a fidelidade, adecuación e precisión deste tipo de proxectos.

Exemplos dos servizos que ofrecemos neste departamento:

Tradución de documentación técnica

Tradución de planos

Tradución de deseños

Tradución de descricións técnicas

Tradución de manuais técnicos

Tradución de manuais de instrucións

Tradución de libros de instrucións

Tradución de prospectos

Tradución de guías de usuario

Tradución de fichas técnicas

Tradución de follas de especificacións

Tradución de patentes

Tradución de ditames periciais

Tipos de tradución segundo a rama de coñecemento:

Tradución de textos de enxeñería:

Tradución de enxeñería civil, Tradución de xeotecnia, Tradución de hidráulica, Tradución de estruturas, Tradución de construción, Tradución de transporte, Tradución de arquitectura, Tradución de industrias, Tradución de agroindustrias, Tradución de electricidade, Tradución de informática, Tradución de química, Tradución agrícola, Tradución de metalurxia, Tradución de minas, Tradución de mecánica, Tradución ambiental, Tradución sanitaria, Tradución de bioprocesos, Tradución aeroespacial, Tradución de obras civís, Tradución de Enxeñería industrial de procesos ou produción, Tradución de Enxeñería eléctrica, Tradución de Enxeñería mecánica, Tradución de Enxeñería química, Tradución de Enxeñería en bioprocesos, Tradución de Enxeñería agrícola, Tradución de Enxeñería forestal, Tradución de Enxeñería agroindustrial, Tradución de Enxeñería industrial, Tradución de Enxeñería pesqueira, Tradución de Enxeñería en videoxogos, Tradución de Enxeñería hidráulica, Tradución de Enxeñería sanitaria, Tradución de Enxeñería en alimentos, Tradución de Enxeñería bioquímica, Tradución de Enxeñería en biotecnoloxía, Tradución de Enxeñería acústica, Tradución de Enxeñería informática, Tradución de Enxeñería agrícola, Tradución de Enxeñería agropecuaria, Tradución de Enxeñería acuícola, Tradución de Enxeñería en zootecnia, Tradución de Enxeñería militar, Tradución de Enxeñería militar en sistemas, Tradución de Enxeñería militar naval, Tradución de Enxeñería policial, Tradución de Enxeñería policial en tránsito e transporte

Tradución de textos de informática

Tradución de Teoría da computación, Tradución de Teoría da información e códigos, Tradución de Algoritmos e estruturas de datos, Tradución de Teoría de linguaxes de programación, Tradución de Métodos formais, Tradución de Ciencias da computación aplicadas, Tradución de Intelixencia artificial, Tradución de Arquitectura de computadoras, Tradución de Análise de rendemento de computadoras, Tradución de Cómputo científico, Tradución de Redes de computadoras, Tradución de Sistemas concorrentes, paralelos e distribuídos, Tradución de Bases de datos, Tradución de Informática en saúde, Tradución de Ciencias da información, Tradución de Enxeñería de software, Tradución de textos de informática, Tradución de videoxogos

Tradución de páxinas web

englishpanish ofrece un servizo profesional de localización e tradución de páxinas web para empresas, entidades públicas, grupos de investigación, particulares, etc. Este servizo comprende tanto a elaboración de orzamentos personalizados (conta de palabras de todas as páxinas do sitio e desconto de repeticións; estimación de prazos, etc.) como a creación de novos contidos en distintos idiomas de destino (tradución ao inglés, tradución ao portugués, tradución ao francés, tradución ao alemán, tradución ao galego…) e así ata máis de sesenta idiomas diferentes). Todo iso pola mesma tarifa que unha tradución estándar (os servizos de orzamento e localización dos contidos son fornecidos gratuitamente).