Tradución literaria

Tradución literaria

A tradución de textos literarios presenta tanta dificultade, e en ocasións aínda máis, que a propia redacción do orixinal. Neste tipo de traducións hai que ter moi presente non só “o significado das palabras”, que xa de seu pode resultar máis complicado e ambiguo do que poida semellar a primeira ollada, senón tamén os matices e múltiples recursos literarios que polo común caracterizan a esta clase de escrita e cos que é preciso ser moi minucioso. Non se poden deixar de lado tampouco as cuestións ortotipográficas, tendo en conta que falamos de textos que, na maioría dos casos, van ser publicados.

Para traducir textos literarios, con independencia do seu xénero, ademais de saber traducir, hai que saber escribir. Só hai que botar un ollo á historia para comprobar a cantidade de grandes escritores que foron, ademais, tradutores literarios: comezando polo mesmo Cicerón dous mil anos atrás e pasando por Robert Graves, Boris Vian, Xullo Cortázar, Jorge Luís Borges ou os contemporáneos Javier Marías e Murakami. Por esta razón, en englishpanish tan só traballamos con tradutores que teñan un mínimo de libros publicados, tanto traducidos como orixinais.

Ademais, para este tipo de traducións é imprescindible contar co filtro dun mínimo de dous revisores, o que permite garantir a calidade editorial do traballo. Se catro ollos ven mellor que dous, con seis rózase a perfección microscópica.

Din que non hai que xulgar un libro pola súa portada, e nós traballamos para que ninguén o xulgue por unha mala tradución.

Exemplos dos servizos que ofrecemos neste departamento:

Tradución de Artigos académicos

Tradución de Autobiografías

Tradución de Biografías

Tradución de Crónicas

Tradución de Contos

Tradución de Enciclopedias

Tradución de Ensaios

Tradución de Literatura infantil

Tradución de Literatura xuvenil

Tradución de Manuais

Tradución de Memorias

Tradución de Novela de aventuras

Tradución de Novela de ciencia ficción

Tradución de Novela de fantasía

Tradución de Novela de humor

Tradución de Novela de misterio

Tradución de Novela de non ficción

Tradución de Novela de suspense

Tradución de Novela de terror

Tradución de Novela didáctica

Tradución de Novela épica

Tradución de Novela filosófica

Tradución de Novela negra

Tradución de Novela policial

Tradución de Novela psicolóxica

Tradución de Novela romántica

Tradución de Novela histórica

Tradución de Poesía

Tradución de Teatro

Tradución de Comedia

Tradución de Drama

Tradución de Traxedia

Tradución de Textos históricos

Tradución de Textos xornalísticos

Tradución de Textos sobre fotografía

Tradución de libros de cociña

Tradución de libros de receitas

Tradución de libros de caza

Tradución de libros de pesca

Tradución de dicionarios