Itzulpen literarioa

Literatur itzulpena

Testu literarioak itzultzea jatorrizko idatzia bera bezain zaila edo zailagoa izan daiteke. Mota horretako itzulpenetan “hitzen esanahia” kontuan hartzeaz gain (horiek ere hasieran eman zezaketena baino konplikatuagoak eta anbiguoagoak izan daitezke), idatzi hauen bereizgarri diren ñabardura eta literatur-baliabide anitzak ere kontuan izan behar ditugu, eta oso zorrotza izan beharko dugu gai horiekin. Ortotipografia ere ezin dugu alde batera utzi, kasu gehienetan argitaratu egingo baitira testu horiek.

Literatur testuak itzultzeko, edozein generotakoak direla ere, itzultzen jakiteaz gain, idazten ere jakin behar da. Historiara begiratu besterik ez dugu ikusteko, idazle ospetsuenetako asko, idazle izateaz gain, literatur-itzultzaile ere izan zirela: duela bi mila urte Zizeronekin hasi, eta Robert Graves, Boris Vian, Julio Cortázar Jorge Luis Borges idazle ospetsuetara, edo Javier Marías eta Murakami idazle garaikideetara.  Horregatik, englishpanishen gutxieneko liburu-kopuru bat argitaratuta duten (itzulpenak nahiz jatorrizkoak) itzultzaileekin soilik egiten dugu lan.

Horrez gain, mota horretako itzulpenetan ezinbestekoa da gutxienez bi zuzentzaileren iragazkia pasatzea, lanaren kalitate editoriala bermatzeko. Lau begik bi begik baino hobeto ikusten badute, sei begirekin perfekzio ia mikroskopikoa eskuratu dezakegu.

Askotan esan ohi da liburu bat ez dela bere azalagatik epaitu behar, eta guk inork itzulpen txar batengatik epaitu ez dezan egiten dugu lan.

LANEKO METODOLOGIA

Interprete bat edo zenbait kontratatze lankidetzan egiten den prozesua da, eta bertan parte-hartze maila bera dute bezeroak eta englishpanishek. Interpretazio-eskaera bat iristen zaigunean, eta aurrekontua edo zenbait aurrekontu alternatibo (doan eta inolako konpromisorik gabe) bidali aurretik, galdera gutxi batzuk egiten ditugu ekitaldiaren ezaugarriei eta gaiari buruz, datak eta tokia, interpretazio-zerbitzuarekin lotuta bezeroaren behar zehatzen berri izateko. Ikusi nola lan egiten dugun.