Revisión académica

Revisión académica

englishpanish conta con tradutores-revisores especializados en diferentes eidos do ámbito académico e con distintas competencias lingüísticas, ben a nivel interno ben a través dunha extensa rede de colaboradores freelance.

A revisión é unha tarefa máis complexa mesmo que a propia tradución, polo que a nosa equipa posúe unha ampla traxectoria e experiencia profesional de máis de 10 anos na corrección de textos académicos, con especialidades en diversas áreas de coñecemento e competencias lingüísticas a nivel nativo.

Cada ano, colaboramos en centos de proxectos de investigación de autores que confiaron en nós para garantir que as súas publicación teñan a máxima calidade, o que se consegue a través dun proceso de revisión exhaustivo, no só da gramática, terminoloxía e ortotipografía, senón tamén da redacción e estilo do texto.

Exemplos dos servizos que ofrecemos neste departamento:

Revisión de artigos, Revisión de estudos, Revisión de papers, Revisión de ensaios, Revisión de informes, Revisión de resumos, Revisión de abstracts, Revisión de libros, Revisión de manuais, Revisión de materiais didácticos, Revisión de monografías, Revisión de apuntamentos, Revisión de resumos, Revisión de Traballos de Fin de Grao (TFG), Revisión de Traballos de Fin de Máster (TFM), Revisión de teses, Revisión de textos expositivos, Revisión de textos divulgativos, Revisión de artigos xornalísticos, Revisión de páxinas web, Revisión de programas, Revisión de axendas, etc.

Types of proofreading by field

Revisión de Podoloxía, Revisión de Hemoterapia, Revisión de Radioterapia, Revisión de Gastronomía, Revisión de Deportes, Revisión de Educación Física, Revisión de Xestión Deportiva, Revisión de Anatomía, Revisión de Radioisótopos, Revisión de Cosmetoloxía Médica, Revisión de Medicina, Revisión de Enfermería, Revisión de Odontoloxía, Revisión de Laboratorio, Revisión de Xinecoloxía, Revisión de Obstetricia, Revisión de Nutrición, Revisión de Pneumocardioloxía, Revisión de Terapia Ocupacional, Revisión de Oftalmoloxía, Revisión de Fisioterapia, Revisión de Radioloxía, Revisión de Neurofisioloxía clínica, Revisión de Psicoloxía, Revisión de Psiquiatría, Revisión de Electrónica, Revisión de Mecánica Industrial, Revisión Agraria, Revisión de Agricultura, Revisión de Telecomunicacións e Redes, Revisión de Informática, Revisión de Industria, Revisión de Construción, Revisión de Electrónica, Revisión de Mecánica, Revisión de Mecatrónica, Revisión de Maxisterio, Revisión de Educación, Revisión de Música, Revisión de Filosofía, Revisión de Astronomía, Revisión de Xeografía, Revisión de Socioloxía, Revisión de Historia, Revisión de Bioloxía, Revisión de Dereito, Revisión de Matemáticas, Revisión de Comunicación Audiovisual, Revisión de Química, Revisión de Filoloxía, Revisión de Literatura, Revisión de Física, Revisión de Biomecánica, Revisión de Astrofísica, Revisión de Linguas Estranxeiras, Revisión de Lingüística, Revisión de Xornalismo, Revisión de Imaxe e Son, Revisión de Historia da Arte, Revisión de Artes Plásticas, Revisión de Deseño Industrial, Revisión de Bioquímica, Revisión de Tecnoloxías da Información, Revisión de Tecnoloxía, Revisión de Xeoloxía, Revisión de Estudos Medioambientais, Revisión de Enoloxía, Revisión de Agroenerxética, Revisión de Náutica e Pesca, Revisión Naval, Revisión de Enerxías Renovables, Revisión de Control Ambiental, Revisión de Produción de Alimentos, Revisión de Produción Gandeira, Revisión de Pesca, Revisión de Cartografía, Revisión de Instalacións Eléctricas, Revisión de Produción Agrícola, Revisión de Minería, Revisión de Biotecnoloxía, Revisión de Óptica, Revisión de Optometría, Revisión de Redes, Revisión de Xestión e Mantemento en Áreas Naturais, Revisión de Desenvolvemento Sostible, Revisión de Ciencias Políticas, Revisión de Ciencias Económicas, Revisión de Enxeñería Civil, Revisión de Enxeñería, Industrial, Revisión de Enxeñería Electrónica, Revisión de Enxeñería Naval, Revisión de Enxeñería de Camiños, Revisión de Mecatrónica Industrial, Revisión de Veterinaria, Revisión de Arquitectura, Revisión de Farmacéutica, Revisión de Enerxías Renovábeis, Revisión de Electrotecnia, Revisión de Turismo, Revisión de Traballo Social, Revisión de Estadística, Revisión de Linguaxe e Medios Audiovisuais, Revisión de Escritura, Revisión de Antropoloxía, Revisión de Relacións Internacionais, Revisión de Interpretación Musical, Revisión de Artes Visuais, Revisión de Administración, Revisión de Administración e Dirección de Empresas, Revisión de Fotografía, Revisión de Debuxo e Pintura, Revisión de Economía, Revisión de Humanidades, Revisión de Arte Dixital, Revisión de Recursos Humanos, Revisión de Relacións Laborais, Revisión de Tradución e Interpretación, Revisión de Loxística, Revisión de Dramaturxia, Revisión de Bens Culturais, Revisión de Información e Documentación, Revisión de Terminoloxía, Revisión de Deseño Gráfico, Revisión de Xestión Hoteleira, Revisión de Tecnoloxías da Imaxe, Revisión de Empresas Turísticas, Revisión Empresarial, Revisión de Comunicación Social, Revisión de Marketing.