Itzulpen juridikoa

englishpanish agentziak itzulpen juridiko eta finantzarioetan bete-betean aritzen den saila du, gure herrialdeko lege- eta finantza-kontuetako espezialista handienetako batek zuzenduta. Gure bezero-zorro nabarmeneko abokatu-bulegoek eta notariotzek estimatzen dute berme hori.

Itzulpen juridikoa izango da, ziurrenik, itzultzaile profesional kualifikatuen esku-hartzea garrantzitsuen egiten den alorra. englishpanish agentziak honako hauekin bakarrik lan egiten du: Zuzenbidean lizentziatutako itzultzaileekin, abokatuekin, irakasleekin eta lanaldi osoz edo partzialki itzulpengintzan jarduten duten legelariekin.

Esparru juridikoko, finantzarioko edo instituzionaleko dokumentazio-itzulpen guztiek berrikuspen-iragazki bat igarotzen dute: beste itzultzaile batek edo bik esku hartzen dute, itzultzaile nagusiak oharkabean egindako akats edo omisiorik baldin balitz ere.

Itzul ditzakegun dokumentu juridikoak:

Kontratuak

Aseguru-kontratua

 • Aseguru pertsonalak: bizitza, istripu pertsonalak, osasuna edo gaixotasuna, mendekotasuna eta pentsio-planak.
 • Kalteen edo ondarearen aseguruak: suteen aseguruak, gizarte erantzukizunekoak, ibilgailuak, nekazaritzakoak, diru-galerak, lapurretak, kreditua eta kauzioa, garraioak, ingeniaritza eta hainbat arriskutakoak.
 • Zerbitzu-prestazioko aseguruak: defentsa juridikoa, bidaia-asistentzia eta heriotzak.

Errentamendu- edota alokairu-kontratuak

 • Etxebizitza-errentamenduak (ohiko bizitokia, denboraldikoa, erabilera turistikorako bideratua)
 • Negozio-lokalen errentamendua
 • Industria-errentamendua
 • Trastelekuaren edo garaje-plazaren errentamendua
 • Denboraldiko higiezinaren errentamendua
 • Landa-finkaren edo apartzeriaren errentamendua
 • Ibilgailu motordunen errentamendua
 • Makinen errentamendua
 • Finantza- edo leasing-errentamendua
 • Obra eta zerbitzuen errentamendua

Lan-kontratuak

 • Kontratu mugagabea
 • Aldi baterako kontratua (obra edo zerbitzu mugatukoa, ebentuala –produkzio-inguruabarrengatik–, bitartekoa, errelebokoa…)
 • Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua
 • Praktiketako kontratua

Ezkontza-kapitulazioak (ezkondu aurreko akordioa)

Agentzia-kontratua

Antikresia

Bahi-kontratua

Babesletza-gutuna

Komisio-kontratua

Komodatua

Salerosketa-kontratua

Kontzesio-kontratua

Gordailu-kontratua

Banaketa-kontratua

Dohaintza-kontratua

Edizio-kontratua

Baterako enpresen (joint venture) kontratua

Enfiteusi-kontratua

Mandatu-kontratua

Factoring-kontratua

Fidantza-kontratua

Frankizia-kontratua (Franchising)

Hipoteka-kontratua

Ezkontza

Mailegu-kontratua (edo kontsumo-kredituarena)

Aukera-kontratua

Obra-kontratua

Permuta

Bahi-kontratua

Promesa (aurrekontratua edo kontratu-promesa)

Zerbitzuak emateko kontratua

Ordezkaritza-kontratua

Renting-kontratua

Sozietate-kontratua

Hornidura-kontratua

Teknologia-transferentziako kontratua (Know-how)

Trantsizio-kontratua (bridging agreement)

Garraio-kontratua

Patenteak, diseinu industrialak, markak eta izen komertzialak

Idatzi judizialak

Prozesuari ekiteko idatziak

 • Demanda judiziala
 • Errekonbentzio-demanda
 • Bitartekotza
 • Kereila
 • Salaketa
 • Borondatezko egintza-eskaera

Prozesua bideratzeko idatziak

 • Demanda helaraztea
 • Demandari erantzutea
 • Erreplika
 • Bikoizketa
 • Fede-ministroaren ziurtagiri-eskaera
 • Ohartarazpen-eskaera
 • Ahal/ahalordetza gutuna
 • Froga-terminoaren irekiera-eskaera
 • Peritua izendatzeko eskaera
 • Ofiziozko eskaera
 • Kopia-eskaera
 • Dokumentu-aurkezpena
 • Epaia entzuteko zitazio-eskaera
 • Epaia betetzeko eskaera
 • Ondasunak bahitzeko eskaera
 • Kostuak arautzeko eskaera
 • Txeke-igorpena

Prozesu-intzidentziaren idatziak

 • Kautela-neurriak
 • Prozedura bertan behera uztea
 • Atzera egitea
 • Bitartekotza
 • Prozesuak metatzea
 • Dokumentuari aurka egitea
 • Eskumengabezia
 • Errekusatzea
 • Laguntza juridikoaren onura-eskaera

Prozesua aurkaratzeko idatziak

 • Berraztertzeko errekurtsoa
 • Apelazio-errekurtsoa
 • Egintza-errekurtsoa
 • Kasazio-errekurtsoa
 • Berrikuspen-errekurtsoa
 • Prozesuaren deuseztasuna

Ebazpen prozesalak

Eginbideak

Dekretuak

Probidentziak

Autoak

Epaiak

Ziurtagiriak, notario-eskriturak eta baimenak

Legeak, nazioarteko tratatuak, hitzarmenak, dekretuak, erregelamenduak, zuzentarauak, erabakiak, gomendioak, irizpenak eta bestelako lege-egintzak

LANEKO METODOLOGIA

Interprete bat edo zenbait kontratatze lankidetzan egiten den prozesua da, eta bertan parte-hartze maila bera dute bezeroak eta englishpanishek. Interpretazio-eskaera bat iristen zaigunean, eta aurrekontua edo zenbait aurrekontu alternatibo (doan eta inolako konpromisorik gabe) bidali aurretik, galdera gutxi batzuk egiten ditugu ekitaldiaren ezaugarriei eta gaiari buruz, datak eta tokia, interpretazio-zerbitzuarekin lotuta bezeroaren behar zehatzen berri izateko. Ikusi nola lan egiten dugun.