Itzulpen juridikoa

Itzulpen juridikoa

englishpanish agentziak itzulpen juridiko eta finantzarioetan bete-betean aritzen den saila du, gure herrialdeko lege- eta finantza-kontuetako espezialista handienetako batek zuzenduta. Gure bezero-zorro nabarmeneko abokatu-bulegoek eta notariotzek estimatzen dute berme hori.
Itzulpen juridikoa izango da, ziurrenik, itzultzaile profesional kualifikatuen esku-hartzea garrantzitsuen egiten den alorra. englishpanish agentziak honako hauekin bakarrik lan egiten du: Zuzenbidean lizentziatutako itzultzaileekin, abokatuekin, irakasleekin eta lanaldi osoz edo partzialki itzulpengintzan jarduten duten legelariekin.
Esparru juridikoko, finantzarioko edo instituzionaleko dokumentazio-itzulpen guztiek berrikuspen-iragazki bat igarotzen dute: beste itzultzaile batek edo bik esku hartzen dute, itzultzaile nagusiak oharkabean egindako akats edo omisiorik baldin balitz ere.

Itzul ditzakegun dokumentu juridikoak

Kontratuak

 • Aseguru-kontratua
  • Aseguru pertsonalak: bizitza, istripu pertsonalak, osasuna edo gaixotasuna, mendekotasuna eta pentsio-planak.
  • Kalteen edo ondarearen aseguruak: suteen aseguruak, gizarte erantzukizunekoak, ibilgailuak, nekazaritzakoak, diru-galerak, lapurretak, kreditua eta kauzioa, garraioak, ingeniaritza eta hainbat arriskutakoak.
  • Zerbitzu-prestazioko aseguruak: defentsa juridikoa, bidaia-asistentzia eta heriotzak.
 • Errentamendu- edota alokairu-kontratuak
  • Etxebizitza-errentamenduak (ohiko bizitokia, denboraldikoa, erabilera turistikorako bideratua)
  • Negozio-lokalen errentamendua
  • Industria-errentamendua
  • Trastelekuaren edo garaje-plazaren errentamendua
  • Denboraldiko higiezinaren errentamendua
  • Landa-finkaren edo apartzeriaren errentamendua
  • Ibilgailu motordunen errentamendua
  • Makinen errentamendua
  • Finantza- edo leasing-errentamendua
  • Obra eta zerbitzuen errentamendua
 • Lan-kontratuak
  • Kontratu mugagabea
  • Aldi baterako kontratua (obra edo zerbitzu mugatukoa, ebentuala –produkzio-inguruabarrengatik–, bitartekoa, errelebokoa…)
  • Prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua
  • Praktiketako kontratua
 • Ezkontza-kapitulazioak (ezkondu aurreko akordioa)
 • Agentzia-kontratua
 • Antikresia
 • Bahi-kontratua
 • Babesletza-gutuna
 • Komisio-kontratua
 • Komodatua
 • Salerosketa-kontratua
 • Kontzesio-kontratua
 • Gordailu-kontratua
 • Banaketa-kontratua
 • Dohaintza-kontratua
 • Edizio-kontratua
 • Baterako enpresen (joint venture) kontratua
 • Enfiteusi-kontratua
 • Mandatu-kontratua
 • Factoring-kontratua
 • Fidantza-kontratua
 • Frankizia-kontratua (Franchising)
 • Hipoteka-kontratua
 • Ezkontza
 • Mailegu-kontratua (edo kontsumo-kredituarena)
 • Aukera-kontratua
 • Obra-kontratua
 • Permuta
 • Bahi-kontratua
 • Promesa (aurrekontratua edo kontratu-promesa)
 • Zerbitzuak emateko kontratua
 • Ordezkaritza-kontratua
 • Renting-kontratua
 • Sozietate-kontratua
 • Hornidura-kontratua
 • Teknologia-transferentziako kontratua (Know-how)
 • Trantsizio-kontratua (bridging agreement)
 • Garraio-kontratua

Patenteak, diseinu industrialak, markak eta izen komertzialak

Idatzi judizialak

 • Prozesuari ekiteko idatziak
  • Demanda judiziala
  • Errekonbentzio-demanda
  • Bitartekotza
  • Kereila
  • Salaketa
  • Borondatezko egintza-eskaera
 • Prozesua bideratzeko idatziak
  • Demanda helaraztea
  • Demandari erantzutea
  • Erreplika
  • Bikoizketa
  • Fede-ministroaren ziurtagiri-eskaera
  • Ohartarazpen-eskaera
  • Ahal/ahalordetza gutuna
  • Froga-terminoaren irekiera-eskaera
  • Peritua izendatzeko eskaera
  • Ofiziozko eskaera
  • Kopia-eskaera
  • Dokumentu-aurkezpena
  • Epaia entzuteko zitazio-eskaera
  • Epaia betetzeko eskaera
  • Ondasunak bahitzeko eskaera
  • Kostuak arautzeko eskaera
  • Txeke-igorpena
 • Prozesu-intzidentziaren idatziak
  • Kautela-neurriak
  • Prozedura bertan behera uztea
  • Atzera egitea
  • Bitartekotza
  • Prozesuak metatzea
  • Dokumentuari aurka egitea
  • Eskumengabezia
  • Errekusatzea
  • Laguntza juridikoaren onura-eskaera
 • Prozesua aurkaratzeko idatziak
  • Berraztertzeko errekurtsoa
  • Apelazio-errekurtsoa
  • Egintza-errekurtsoa
  • Kasazio-errekurtsoa
  • Berrikuspen-errekurtsoa
  • Prozesuaren deuseztasuna

Ebazpen prozesalak

 • Eginbideak
 • Dekretuak
 • Probidentziak
 • Autoak
 • Epaiak

Ziurtagiriak, notario-eskriturak eta baimenak

Legeak, nazioarteko tratatuak, hitzarmenak, dekretuak, erregelamenduak, zuzentarauak, erabakiak, gomendioak, irizpenak eta bestelako lege-egintzak